پیش فروش نهال در غرب نهال آغاز شد
 • فارسی
  فارسی
 • فارسی
  فارسی
 • english
  English
 • العربیة
  العربیة

جستجو در سایت

نهال گیلاس استار

نهال گیلاس استار

درخت گیلاس استار یکی از ارقام با کیفیت و پر محصول گیلاس در کشور شناخته میشود. این رقم کانادایی با تلاش متخصصین باغداری و انجام اصلاحات برروی آن برای کاشت در بیشتر استان‌های کشور آماده سازی شده است.درخت گیلاس استار 2 سال پس از کاشت باردهی خود را آغاز میکند با رسیدن به سن بلوغ در 5 سالگی باردهی حداکثری خود تا 40 کیلوگرم را به دنبال دارد. در صورت نگهداری صحیح و سازگاری با منطقه؛ باردهی حداکثری درخت گیلاس استار اصلاح شده تا 40 سال ادامه خواهد داشت. باردهی این درختان اصلاح شده در طول عمر اقتصادی آنها؛ هرساله با کیفیت بالا انجام میشود.

نهال گیلاس امپرور فرانسیس

نهال گیلاس امپرور فرانسیس

درخت گیلاس امپرو یک رقم انگلیسی است. که امروزه با تلاش متخصصان ایرانی در غرب نهال؛ برای کاشت در بیشتر استان‌های کشور تولید میشود. این رقم باردهی عالی و با کیفیت بالا دارد. باردهی اقتصادی رقم گیلاس امپرو از سن بلوغ یعنی در 5 سالگی آغاز میشود. پس از آن در صورت نگهداری صحیح و حفظ سلامت درخت قادر است به محصول دهی حداکثری خود تا بیش از 70 سال ادامه دهد. باردهی درخت در طول عمر اقتصادی به 35 کیلوگرم میرسد. از مزایای خرید نهال گیلاس امپرو و کاشت آن در باغ میتوان به سازگاری رقم با آب وهوای گرم و خشک؛ سرد و کوهستانی؛ معتدل و مرطوب و همچنین سازگاری رقم با شرایط اقلیمی و ارتفاع از سطح دریای بین 100 تا 3000 متر اشاره نمود.

نهال گیلاس بارلت

نهال گیلاس بارلت

درخت گیلاس بارلت یکی از ارقام پرمحصول فرانسوی در کشور شناخته میشود. باردهی این رقم از سال دوم آغاز شده و درختان قادرند در 5 سالگی محصول دهی حداکثری و با کیفیت خود را شروع کنند. عمر اقتصادی رقم گیلاس بارلت در صورت کاشت در شرایط آب وهوایی و اقلیمی مطلوب و نگهداری صحیح به 70 سال میرسد. باردهی این رقم در طول عمر اقتصادی 20 تن در هکتار است. شما میتوانید رقم گیلاس بارلت را در شهرهایی با آب وهوای گرم و خشک؛ سرد و کوهستانی؛ همچنین معتدل و مرطوب بکارید.

نهال گیلاس بینگ

نهال گیلاس بینگ

درخت گیلاس بینگ یک رقم پرمحصول و با عمر اقتصادی بالا در بیشتر استان‌های کشور است. سازگاری درخت با شرایط آب وهوایی گرم و خشک؛ سرد و کوهستانی؛ معتدل و مرطوب همچنین باردهی درخت تا 30 تن در هکتار و عمر اقتصادی بالا تا بیش از 70 سال از دلایل اصلی خرید نهال گیلاس بینگ از دیدگاه باغداران شناخته میشود. رقم گیلاس بینگ در ارتفاع 100 تا 3000 متر از سطح دریا بیشترین سازگاری را از خود نشان میدهد. خوشبختانه بیشتر باغ‌ها در کشور در این ارتفاع از سطح دریا قرار دارند و شما میتوانید رقم گیلاس بینگ را در بیش از 26 استان در کشور بکارید و از سازگاری عالی و محصول دهی بینظیر درختان بهره مند شوید.

نهال گیلاس تک دانه

نهال گیلاس تک دانه

درخت گیلاس تک دانه یک رقم اصلاح شده و با محصول دهی عالی در بیشتر شهرهای کشورمان است. این رقم در مناطقی با آب وهوای گرم و خشک؛ سرد و کوهستانی؛ معتدل و مرطوب رشد عالی دارد. شهرهایی با ارتفاع از سطح دریای بین 100 – 3000 متر بالاترین سازگاری را با رقم گیلاس تک دانه از خود نشان میدهند. نهال‌های گیلاس تک دانه از سال دوم باردهی خود را آغاز میکنند. باردهی حداکثری درختان پس از رسیدن به سن بلوغ در 5 سالگی و پس از آن، به 60 کیلوگرم میرسد. درخت گیلاس تک دانه عمر اقتصادی عالی تا 80 سال دارد. یعنی با خرید و کاشت رقم تک دانه در باغ و رسیدن درخت به سن بلوغ، باردهی حداکثری درخت تا 80 سال ادامه دارد.

نهال گیلاس خوشه ای فرانسه

نهال گیلاس خوشه ای فرانسه

درخت گیلاس خوشه ای فرانسوی به علت مدل محصول دهی خوشه ای که دارد به این نام معروف است. درختان خوشه ای معمولا باردهی به صورت گروهی دارند؛ این مورد باعث افزایش محصول دهی درختان نیز خواهد شد. رقم گیلاس خوشه ای فرانسوی باردهی خود را از سال دوم آغاز میکند. باردهی حداکثری درخت از 5 سالگی یا همان سن بلوغ آغاز میشود. باردهی حداکثری درختان به 20 تن در هکتار میرسد. این باردهی حداکثری و با کیفیت تا پایان عمر اقتصادی درخت یعنی تا بیش از 60 سال ادامه دارد.

نهال گیلاس دورون نری

نهال گیلاس دورون نری

درخت گیلاس دورون نری یکی از ارقام باکیفیت ایتالیایی است. که امروزه با انجام اصلاحات توسط نهالستان غرب نهال برای کاشت در بیشتر استان‌های کشور مناسب است. درخت گیلاس دورون نری را میتوانید در ارتفاع بین 100 – 3000 متر در مناطقی با اب وهوای گرم و خشک؛ سرد و کوهستانی و معتدل و مرطوب بکارید. و از سازگاری عالی و محصول دهی حداکثری درختان بهره مند شوید. باردهی رقم گیلاس دورون نری از سال پنجم کاشت که سن بلوغ درخت است آغاز میشود.

نهال گیلاس رژینا

نهال گیلاس رژینا

نهال گیلاس رژینا یک رقم فرانسوی است. این رقم در آب وهوای گرم و خشک؛ سرد و کوهستانی؛ معتدل و مرطوب سازگاری عالی دارد. بهترین ارتفاع از سطح دریا برای کاشت رقم گیلاس رژینا؛ بین 100 تا 3000 متر است. خوشبختانه بیش از 90 درصد باغ‌های کشور در این ارتفاع از سطح دریا قرار دارند. درخت گیلاس رژینا در شرایط ذکر شده و آبیاری و کوددهی و هرس صحیح قادر است تا 20 تن در هکتار محصول دهی به همراه داشته باشد. عمر اقتصادی حداکثری این رقم تا بیش از 60 سال است. به طور کلی خرید نهال گیلاس رژینا به علت سازگاری عالی؛ محصول دهی باکیفیت و عمر اقتصادی بالایی که دارد؛ مورد توجه باغداران در سرتاسر کشور قرار دارد.

نهال گیلاس زرد ارومیه

نهال گیلاس زرد ارومیه

درخت گیلاس زرد ارومیه یکی از ارقام اصلاح شده بومی در کشورمان است. این رقم برای اولین بار در شهر ارومیه و توسط متخصصین باغداری تولید شده است. امروزه متخصصین ما در نهالستان غرب نهال اقدام به تولید، اصلاح و فروش نهال گیلاس زرد ارومیه با بالاترین کیفیت در سرتاسر کشور نموده اند. شما میتوانید رقم گیلاس زرد ارومیه را در کلیه شهرها با اب وهوای گرم و خشک؛ سرد و کوهستانی؛ معتدل و مرطوب و ارتفاع از سطح دریای 100 – 3000 متر بکارید. باردهی درختان گیلاس زرد ارومیه پس از رسیدن به بلوغ به 40 کیلوگرم میرسد. از مزایای خرید و کاشت این رقم؛ عمر اقتصادی بالای درختان است. درختان گیلاس زرد ارومیه در صورت سلامتی و نگهداری صحیح قادرند تا بیش از 40 سال عمر مفید و محصول دهی اقتصادی به همراه داشته باشند.

نهال گیلاس سفید

نهال گیلاس سفید

درخت گیلاس سفید یکی از پرمحصول ترین ارقام فرانسوی است. که با انجام اصلاحات امروزه در بیشتر استان‌های کشور کشت میشود. بهترین ارتفاع از سطح دریا برای کاشت رقم گیلاس سفید بین 100 – 3000 متر است. درختان گیلاس سفید بهترین عملکرد خود را در باغ‌هایی با آب وهوای گرم و خشک؛ سرد و کوهستانی؛ معتدل و مرطوب از خود نشان میدهند. درخت گیلاس سفید بالغ قادر به محصول دهی باکیفیت؛ بازار پسند و عالی تا 15 تن در هکتار است. لازم به ذکر است باردهی حداکثری رقم گیلاس سفید از سن بلوغ درخت آغاز شده و تا بیش از 60 سال ادامه میابد.

نهال گیلاس سم

نهال گیلاس سم

اگر به دنبال یک رقم گیلاس با بالاترین مقاومت گرمایی و سرمایی در باغ خود هستید، خرید نهال گیلاس سم بهترین انتخاب برای شما محسوب میشود. درخت گیلاس سم قادر به سازگاری و رشد در شرایط آب وهوایی سرد و کوهستانی؛ معتدل و مرطوب؛ و حتی گرم و خشک میباشد. این رقم با توجه به بازه ارتفاعی بین 100 – 3000 متر از سطح دریا که دارد؛ بهترین انتخاب برای کاشت در بیشتر استان‌های کشورمان است. تنها 2 سال پس از کاشت این رقم کانادایی؛ درختان باردهی خود را در حجم محدود شروع میکنند. با رسیدن به سن بلوغ درختان باردهی 18 تن در هکتار خود را آغاز نموده و تا بیش از 60 سال به این باردهی حداکثری؛ باکیفیت و بازار پسند ادامه میدهند.

نهال گیلاس سیاه

نهال گیلاس سیاه

آیا میدانید درخت گیلاس سیاه یک رقم بومی و ایرانی میباشد، که قادر است با آب وهوا و شرایط اقلیمی در بیش از 26 استان کشور سازگار شود؟ درخت گیلاس سیاه یک رقم اصلاح شده توسط متخصصین ما در نهالستان غرب نهال است. این رقم علاوه بر مقاومت گرمایی و سرمایی بالا؛ مقاومت بسیار مناسبی در برابر گرما و خشکی نیز از خود نشان میدهد. به این ترتیب خرید نهال گیلاس سیاه در شهرهایی با اب وهوای گرم و خشک؛ سرد و کوهستانی؛ معتدل و مرطوب نیز امکان پذیر است. در این میان لازم است به ارتفاع از سطح دریای منطقه باغتان نیز توجه داشته باشید. چرا که رقم گیلاس سیاه بیشترین سازگاری را در مناطقی با ارتفاع از سطح دریای بین 100 – 3000 متر از خود نشان میدهد.

نهال گیلاس شیشه ای

نهال گیلاس شیشه ای

خواستگاه ابتدایی درخت گیلاس شیشه ای کشور فرانسه است. این رقم فرانسوی امروزه توسط کارشناسان ما در نهالستان غرب نهال با کیفیت بالا تولید و برای کاشت در بیشتر استان‌های کشور آماده سازی میشود. درخت گیلاس شیشه ای را میتوانید در مناطق سردسیری؛ گرمسیری و حتی معتدل نیز بکارید. عملکرد عالی درختان در مدت زمان کوتاهی پس از کاشت؛ شما را به سودآوری حداکثری و عالی از باغ نزدیک میکند.

نهال گیلاس صورتی لواسان

نهال گیلاس صورتی لواسان

درخت گیلاس صورتی لواسان یک رقم بومی و ایرانی است. این رقم در نهالستان غرب نهال با بالاترین کیفیت اصلاح و تولید میشود. درختان جوان در 5 سالگی و با رسیدن به سن بلوغ باردهی حداکثری خود را آغاز میکنند. هرچه نگهداری (آبیاری؛ کوددهی، سمپاشی) درختان بهتر انجام شود. کیفیت باردهی و عملکرد؛ همچنین عمر اقتصادی درختان نیز افزایش میابد. درخت گیلاس صورتی لواسان بالغ قادر است تا 20 تن در هکتار باردهی باکیفیت و اقتصادی به همراه داشته باشد. یکی از دلایل خرید نهال گیلاس صورتی لواسان از نگاه باغداران؛ عمر اقتصادی بالای این رقم است. تحقیقات نشان میدهد درخت گیلاس صورتی لواسان بالغ در صورت سلامتی قادر است تا بیش از 60 سال به باردهی حداکثری خود ادامه دهد. بهترین شهرها برای کاشت نهال گیلاس صورتی لواسان شهرهایی با آب وهوای گرم و خشک، سرد و کوهستانی، و معتدل و مرطوب؛ با ارتفاع از سطح دریای بین 100 تا 3000 متر میباشد.

نهال گیلاس فرنگی

نهال گیلاس فرنگی

آیا میدانید نهال گیلاس فرنگی بهترین انتخاب برای مناطق سردسیری؛ گرمسیری و حتی معتدل است؟ شما میتوانید نهال‌های گیلاس فرنگی را در مناطقی با ارتفاع 100 – 3000 متر از سطح دریا بکارید. و از سازگاری پذیری عالی و عملکرد بالای درختان بهره مند شوید. باردهی درخت گیلاس فرنگی بالغ به طور متوسط تا 15 تن در هکتار است. درختان تا 55 سال پس از بلوغ به این باردهی عالی و اقتصادی خود ادامه میدهند.

نهال گیلاس گلد

نهال گیلاس گلد

درخت گیلاس گلد یک رقم آمریکایی است که توانایی سازگاری و رشد در بیشتر شهرهای کشورمان را نیز دارد. این رقم با شرایط آب وهوایی و اقلیمی در بیش از 26 استان کشور سازگار است. و شما میتوانید درخت گیلاس گلد را در مناطق سردسیری؛ گرمسیری؛ و معتدل با ارتفاع از سطح دریای بین 100 – 3000 متر بکارید.باردهی این درختان از سال دوم پس از کاشت آغاز میشود. ولی برای دستیابی به باردهی حداکثری بهتر است تا سن بلوغ درخت (5 سالگی نهال) صبر کنید. باردهی حداکثری درختان گیلاس گلد به 20 تن در هکتار میرسد. درختان گیلاس گلد در صورت سلامتی و آبیاری و کوددهی کافی قادرند تا بیش از 60 سال به این باردهی حداکثری خود ادامه دهند.

نهال گیلاس لامبرت

نهال گیلاس لامبرت

درخت گیلاس لامبرت یک رقم آمریکایی است. متخصصین ما در نهالستان غرب نهال با انجام اصلاحات برروی این رقم آن را برای کاشت در بیش از 26 استان کشور با آب وهوای گرم و خشک؛ معتدل و مرطوب؛ سرد و کوهستانی تولید میکنند. بهترین ارتفاع از سطح دریا برای کاشت درختان لامبرت ارتفاع بین 100 تا 3000 متر است. این رقم با رسیدن به سن بلوغ در 5 سالگی باردهی حداکثری و با کیفیت تا 35 کیلوگرم خود را آغاز میکند. باردهی درخت گیلاس لامبرت تا 22 تن در هکتار است. درختان به این باردهی حداکثری و باکیفیت خود تا بیش از 55 سال ادامه میدهند.

نهال گیلاس لیندا

نهال گیلاس لیندا

آیا میدانید درخت گیلاس لیندا یکی از پربارترین ارقام مجارستانی در کشور شناخته میشود؟ رقم گیلاس لیندا با سازگاری عالی با شرایط آب وهوایی و اقلیمی مختلفی که دارد. برای کاشت در بیش از 26 استان کشور با آب وهوای گرم و خشک؛ سرد و کوهستانی؛ معتدل و مرطوب مناسب است. ارتفاع از سطح دریای این رقم بین 100 – 3000 متر است. شما میتوانید رقم گیلاس لیندا را در بیش از 80 درصد باغ ها در کشور بکارید.

نهال گیلاس مارگارت

نهال گیلاس مارگارت

گیلاس مارگارت یک رقم مجارستانی و پرطرفدار از نگاه باغداران است. این رقم در 2 سالگی باردهی خود را در حجم محدود آغاز نموده و عملکرد درختان در 5 سالگی به بیشترین مقدار خود میرسد. درخت گیلاس مارگارت بالغ قادر است در سال تا 30 کیلوگرم باردهی حداکثری و با کیفیت به همراه داشته باشد. با توجه به عمر اقتصادی بالای درختان مارگارت؛ باردهی حداکثری؛ باکیفیت و اقتصادی رقم مارگارت تا 50 سال ادامه خواهد یافت. شهرهای مناسب برای احداث باغ گیلاس مارگارت؛ شهرهایی با آب وهوای گرم و خشک؛ سرد و کوهستانی؛ معتدل و مرطوب است.

نهال گیلاس مالیزیا

نهال گیلاس مالیزیا

اگر قصد احداث باغ گیلاس پربار در شهرتان را دارید؛ درخت گیلاس مالیزیا بهترین انتخاب برای شما محسوب میشود. درختان گیلاس مالیزیا با مقاومت عالی در برابر سرما؛ گرما؛ رطوبت و خشکی؛ یک انتخاب عالی حتی در شهرهای گرمسیری؛ سردسیری؛ و معتدل و مرطوب به حساب میایند. این درختان در بیش از 26 استان کشور با ارتفاع 100 – 3000 متر از سطح دریا رشد عالی دارند. نحوه عملکرد درختان و کیفیت محصولات به نوع نگهداری و برطرف سازی نیاز درختان وابسته است. در شرایط استاندارد یک درخت گیلاس مالیزیا بالغ قادر است تا 30 کیلوگرم باردهی سالیانه به همراه داشته باشد.

نهال گیلاس مرتون گلوری

نهال گیلاس مرتون گلوری

ایا میدانید نهال گیلاس مرتون گلوری یکی از پربارترین ارقام نهال گیلاس بریتانیایی در کشور است؟ درخت گیلاس مرتون گلوری را میتوانید در مناطق سردسیر؛ معتدل و حتی گرمسیر با ارتفاع از سطح دریا بین 100 – 3000 متر بکارید. درختان مرتون گلوری به سرعت و تنها 2 سال پس از کاشت باردهی خود را در حجم محدود آغاز میکنند. با گذشت تنها 5 سال از کاشت، رقم مرتون گلوری به سن بلوغ رسیده و باردهی حداکثری خود را آغاز میکند. باردهی درخت در طول عمر اقتصادی به 30 کیلوگرم نیز میرسد. عمر مفید یا عمر اقتصادی رقم گیلاس مرتون گلوری در صورت کاشت در شرایط سازگار و آبیاری و کوددهی کافی و حفظ سلامت درختان به بیش از 55 سال میرسد.

نهال گیلاس نوبل

نهال گیلاس نوبل

آیا میدانید رقم گیلاس نوبل بالاترین عمر اقتصادی را در بین سایر ارقام گیلاس در کشورمان به خود اختصاص داده است؟ درخت گیلاس نوبل متعلق به کشور انگلستان است. این رقم امروزه با تلاش متخصصین باغداری در نهالستان غرب نهال برای کاشت در بیش از 26 استان کشور تولید و عرضه میشود. بهترین شهرها برای کاشت رقم نوبل مناطقی با آب وهوای سردسیری؛ گرمسیری و معتدل میباشد.

نهال گیلاس هارت

نهال گیلاس هارت

خواستگاه اولیه درخت گیلاس هارت؛ کشورهای اروپایی و آسیای غربی میباشند. به علت عملکرد عالی این درختان در باغ؛ سایر کشورهای آسیایی و اروپایی نیز علاقه مند به اصلاح و کاشت این رقم در باغ های خود شدند. نهالستان غرب نهال با بهره گیری از تیم متخصص باغداری و با توجه به دانش روز باغداری و کشاورزی؛ اقدام به اصلاح و تولید این رقم برای کاشت در بیش از 26 استان در کشور نموده است.


معرفی نهال گیلاس

درخت گیلاس Cherry tree الهام گرفته از نام شهر کراسوس در یونان باستان است. محققین معتقدند خواستگاه اولیه گیلاس کرانه دریای خزر تا دریای سیاه میباشد. یونان باستان (ترکیه امروزی) اولین کشور تولید و صادر کننده گیلاس به سرتاسر اروپا و آسیا به حساب میاید. کشورهای ترکیه؛ ایالات متحده آمریکا؛ کشور ایران و ایتالیا از بزرگترین تولید و صادرکنندگان گیلاس به سرتاسر دنیا محسوب میشوند. در ایران بیش از 23 رقم گیلاس اصلاح شده، بهترین سازگاری؛ محصول دهی و عملکرد را به همراه خواهند داشت. این ارقام با بالاترین کیفیت در نهالستان غرب نهال تولید و عرضه میشوند. از میوه گیلاس برای تازه خوری؛ استفاده در کمپوت و کنسرو؛ مربا و دسر، کیک و شیرینی و… استفاده میشود.

همانطور که میدانید احداث باغ گیلاس نوعی سرمایه گذاری بلند مدت و قطعی است. به شرط آن که رقم گیلاس را متناسب با باغ به درستی انتخاب و خریداری کنید. پیش از خرید نهال گیلاس کمی وقت بگذارید و اطلاعات مربوط به هر رقم را در سایت غرب نهال مطالعه فرمایید. خوشبختانه امروزه کلیه ارقام نهال گیلاس یک ساله؛ دوساله و چند ساله شناسنامه دار؛ پیوندی؛ با پایه گزیلا؛ پاکوتاه و… به صورت ریشه لخت و یا گلدانی در نهالستان غرب نهال زیر نظر متخصصین باغداری و کشاورزی اصلاح شده و به سرتاسر کشور عرضه میشوند.

برای انتخاب بهترین نهال گیلاس باید ابتدا فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب و خرید را شناسایی و با توجه به شرایط موجود در باغتان؛ نهالی را انتخاب کنید که بهترین سازگاری و بالاترین عملکرد را از خود به نمایش میگذارد. ارتفاع از سطح دریا؛ آب وهوا، باردهی و عمر اقتصادی درخت از مهم ترین فاکتورهای انتخاب و خرید نهال گیلاس محسوب میشود. که در ادامه به آن میپردازیم.

انواع ارقام نهال گیلاس

به طور کلی ارقام نهال گیلاس برای کاشت در تمامی آب وهواها؛ حتی برای مناطق سردسیری؛ گرمسیری و معتدل مناسب اند. البته درخت گیلاس در مناطق معتدل با رطوبت کمتر و مناطقی که زمستان‌های چندان سردی ندارند به خوبی رشد نموده و محصول دهی عالی به همراه دارد. برای مناطق نسبتا سردسیری بهتر است از ارقام نهال گیلاس دیرگل با باردهی خوشه ای استفاده کنید.

بازه ارتفاعی بین 100 – 3000 متر از سطح دریا، دارای شرایط اقلیمی مساعد برای پرورش درخت گیلاس پربار است. خوشبختانه بیشتر باغ‌های کشور در بازه اعلام شده قرار دارند. بنابراین با کاشت رقم سازگار؛ دیگر نگران عدم گیرایی؛ عدم سازگاری و یا سوختن درختان نداشته باشید.

هنگام خرید نهال گیلاس توجه داشته باشید ارقامی را انتخاب کنید که علاوه بر سازگاری عالی، عمر اقتصادی بالا و محصول دهی بیشتری دارند. به این ترتیب سودآوری شما از باغ هرساله و حداکثری خواهد بود. بیشترین باردهی درختان گیلاس به 30 تن در هکتار میرسد. عمر اقتصادی درختان پس از رسیدن به سن بلوغ آغاز شده و بیشترین عمر اقتصادی درخت گیلاس تا 80 سال است.

معرفی پرفروش ترین و بهترین ارقام تجاری صادارتی نهال گیلاس پیوندی

نهال گیلاس استار
نهال گیلاس امپرو
نهال گیلاس بارلت
نهال گیلاس بینگ
نهال گیلاس تک دانه
نهال گیلاس خوشه ای فرانسه
نهال گیلاس دورون نری
نهال گیلاس رژینا
نهال گیلاس زرد ارومیه
نهال گیلاس سفید
نهال گیلاس سم
نهال گیلاس سیاه
نهال گیلاس شیشه ای
نهال گیلاس صورتی لواسان
نهال گیلاس فرنگی
نهال گیلاس گلد
نهال گیلاس لامبرت
نهال گیلاس لیندا
نهال گیلاس مارگارت
نهال گیلاس مالیزیا
نهال گیلاس مرتون گلوری
نهال گیلاس نوبل
نهال گیلاس‌هارت

با خرید نهال گیلاس چند ساله (یک ساله – دوساله) از بزرگترین نهالستان تخصصی خاورمیانه (نهالستان غرب نهال)، ضمانتنامه کتبی 2 ساله و پشتیبانی دائمی از سوی ما دریافت نمایید.برای مشاهده قیمت نهال گیلاس و خرید اینترنتی نهال گیلاس به صفحه اطلاعات محصول در سایت غرب نهال مراجعه کنید.

خرید اینترنتی (آنلاین) نهال گیلاس

فروشگاه اینترنتی غرب نهال بزرگترین مرکز فروش نهال گیلاس در کشور شناخته میشود. محصولات تولید شده توسط این مرکز برای کاشت در کلیه شهرهای کشور تولید و عرضه میشوند. غرب نهال طی سالیان پی در پی بزرگترین نهالستان خاورمیانه نیز شناخته میشود. کشورهای آذربایجان؛ ارمنستان؛ افغانستان؛ عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس از بزرگترین خریداران نهال از نهالستان بزرگ غرب نهال به شمار میروند.

با خرید اینترنتی نهال گیلاس از نهالستان غرب نهال خاطره خریدی آسان و با قیمت مقرون به صرفه را تجربه کنید.ارقام نهال گیلاس شناسنامه دار و پیوندی به صورت اصلاح شده و به همراه کارت سلامت نهال؛ کارت قرنطینه؛ گواهی عاری از آفات و کارت گارانتی 2 ساله برای شما ارسال میشوند. همچنین شما میتوانید از خدمات مشاوره رایگان و پشتیبانی ما در غرب نهال پیش و پس از خرید نهال بهره مند شوید.

چرا باید نهال گیلاس کاشت؟

برای پاسخ به این پرسش شما باغداران باید از خود یک سوال دیگر بپرسید، شما از باغداری چه انتظاری دارید؟ آیا انتظار شما از باغداری چیزی غیر از درآمد بالا است؟ هر موردی را که در این زمان به ذهن خود بیاورید در نهایت به کسب درآمد بالا ختم می­شود، حال به میوه­ی گیلاس بیاندیشید، میوه­ی گیلاس یک میوه­ی تابستانه، لوکس و مجلسی است که در دسته‌ی میوه­های تابستانه معمولا در بازار قیمت نسبتا بالایی را نیز به خود اختصاص می‌دهد، ارزش بالای میوه در بازار اولین فاکتور در اقتصادی بودن کاشت نهال میوه خواهد بود.

بنابراین انتخاب نهال گیلاس برای کاشت در باغات وسیع و هکتاری می­تواند به شما در رویای رسیدن به درآمد بالا در باغداری کمک کند، حتی کسانی که قصد احداث باغ هکتاری ندارند و می­خواهند این درخت میوه را در حیاط منزل خود داشته باشند، تصور اینکه دیگر نیازی به خرید میوه‌ی گیلاس با قیمت بالا از بازار نداشته باشند می­تواند دلیل خوبی برای کاشت این نهال در حیاط منزلشان باشد، باردهی بالا، کیفیت بالای میوه و سایه اندازی گسترده نیز دلایل دیگری است برای اینکه بخواهید یکی از این درختان را در حیاط منزل خود داشته باشید.

هر آنچه که باید درمورد نهال گیلاس بدانیم

خوب است بدانید گیلاس درختی معتدله بوده و بنابراین کاشت آن در مناطق معتدل به ویژه معتدل سردسیری بسیار مناسب است چرا که سرمای هوای زمستان در این مناطق می‌تواند به درختان گیلاس کمک کند که بیشترین باردهی را داشته باشند، این درختان در ارقام بسیار متنوعی در بازار وجود دارند و اگر می­خواهید به سود دهی بالا از باغ گیلاس برسید باید حتما ارقام متحمل و مقاوم نسبت به آفات و بیماری­ها را انتخاب کنید چرا که ارقام حساس به دلیل درگیر شدن با آفات و بیماری­ها با کاهش شدید باردهی رو به رو خواهند شد.

کاشت نهال گیلاس باید در مناطقی صورت بگیرد که دارای زمستان با سرمای ملایم باشند و در تابستان گرمای سوزان آفتاب وجود نداشته باشد، در واقع گیلاس در مناطق با زمستان و تابستان ملایم بهترین عملکرد را دارد.

انواع ارقام نهال گیلاس

ارقام نهال گیلاس در نهالستان­های مختلف متنوع هستند، تفاوت در ارقام می­تواند ناشی از تفاوت در روش تکثیر و یا تفاوت در زنتیک یک رقم حاصل شده باشد، به عنوان مثال دسته­ای از ارقام که به شیوه­ی پیوندی تکثیر پیدا می­کنند و در مقابل دسته­ای که به صورت بذری تکثیر می­شوند، ارقامی که اصلاح یافته هستند در مقابل دسته­ای از ارقام که بومی و قدیمی بوده و اصلاح شده نیستند.

اینکه شما برای باغ و یا باغچه­ی خود چه رقمی را می­خواهید انتخاب کنید در درجه­ی اول به اقلیم منطقه­ی شما و در درجه­ی دوم به سلیقه و نیاز شما بستگی دارد، ممکن است شخصی برای کاشت نهال گیلاس در حیاط منزل خود توجه زیادی به میزان باردهی نداشته باشد و بخواهد کیفیت و یا رقم خاصی از یک میوه­ی گیلاس را به دلیل علاقه­ی شخصی به آن نوع رقم بکارد، در حالی که این نوع رقم برای کاشت در سطح وسیع و تجاری به دلیل باردهی پایین مقرون به صرفه نباشد.

بهترین ارقام نهال گیلاس

با توجه به پیشرفتی که در تکنولوژی در تمام زمینه­ها از جمله در عرصه­ی کشاورزی حاصل شده است و تولید اقام متنوع از درختان میوه به جرات می­توان گفت تولید ارقام اصلاح شده­ی گیلاس که به صورت پیوندی تکثیر پیدا می­کنند بهترین ارقام گیلاس موجود در بازار هستند، ارقامی که باردهی بالا داشته و حساسیت به آفات و بیماری­ها نمی­تواند از باردهی آنها کم کند.

بهترین ارقام نهال گیلاس برای پرورش در ایران

امروزه اکثر ارقام گیلاس چه ارقام بومی و چه ارقام وارداتی به دلیل کارهای خاصی که بر روی آنها در نهالستان­های معتبر صورت می­گیرد برای کاشت در ایران مناسب هستند، از دسته بهترین ارقامی که می­توانید به صورت تجاری و در سطوح وسیع در ایران بکارید می­توان به ارقامی مانند نهال گیلاس تک دانه، نهال گیلاس بینک، نهال گیلاس زرد ارومیه و یا نهال گیلاس هارت و بسیاری دیگر از ارقام گیلاس اشاره کرد.

اطلاعات تکمیلی درمورد نهال گیلاس

خاستگاه نهال گیلاس به مناطقی از اطراف دریاهای سیاه و خزر بر می­گردد و می­توان گفت به دلیل نزدیکی خاستگاه این درخت میوه به کشور ما، ایران می­تواند منطقه­ای مناسب برای پرورش درخت گیلاس باشد اما در عین حال به دلیل حساسیتی که این درخت به شرایط آب و هوایی دارد باید پیش از کاشت نهال گیلاس در منطقه­ی خود مساعد بودن شرایط آب و هوایی را با دقت مورد بررسی قرار دهید.

راهنمای قدم به قدم خرید نهال گیلاس

با توجه به اینکه ارقام بسیار متنوعی از گیلاس در نهالستان­های مختلف عرضه می­شود بنابراین برای خرید نهال گیلاس ابتدا باید نهالستان معتبری را برای خرید انتخاب کنید، در مورد رقمی که تمایل به کاشت آن در باغ و یا باغچه­ی خود دارید به درستی و با دقت تحقیق کنید، در صورتی که اطلاعات دقیق در مورد رقم مورد نظر خود ندارید می­توانید این اطلاعات را با کلیک کردن بر روی نام رقم در وبسایت به دست آورید و یا اینکه می­توانید با تماس برقرار کردن با مشاوران ما این اطلاعات را کسب کنید.

پس از اینکه از درستی انتخاب خود اطمینان حاصل کردید می­توانید اقدام به خرید نهال در رقم مورد نظر خود کنید.

بهترین نژادهای گیلاس کدام­اند ؟

اینکه باغداران بتوانند حداکثر بهره برداری را از منابع موجود و در دسترس خود داشته باشند و با توجه به افزایش قیمت کود و سموم و ابزارآلات کشاورزی بهره برداری کم و غیر اقتصادی از باغ گیلاس توجیه پذیر نیست، بنابراین می­توان گفت بهترین نژادهای گیلاس پربارترین آنها بوده، ارقامی که آسیب پذیری کمی داشته و در برابر شرایط ناملایم باردهی آنها تحت تاثیر قرار نمی­گیرد، ارقامی مانند نهال گیلاس تک دانه، نهال گیلاس بینک و نهال گیلاس هارت از جمله این ارقام و نژادهای گیلاس هستند.

احداث باغ گیلاس به چه عواملی بستگی دارد؟

عواملی را که باید پیش از احداث باغ گیلاس در نظر داشته باشید و آنها را با دقت مورد بررسی قرار دهید شامل شرایط آب و هوایی از جمله گرمای تابستان، سرمای زمستان و سرمای دیر رس در بهار، شرایط خاک زمین مورد نظر شما، امکانات در دسترس شما از جمله منابع آب در دسترس و همچنین منابع مالی برای خرید نهال گیلاس و احداث باغ خواهد بود.

مزایای احداث باغ گیلاس

با وجود حساسیت­هایی که ارقام مختلف گیلاس دارند اما از جمله مزیت­های احداث باغ گیلاس این است که در صورت خرید ارقام تجاری و مقاوم مراقبت از این درختان ساده­تر بوده و در عوض باردهی بالای این درختان می­تواند هزینه­های باغداری را به راحتی پوشش داده و سود قابل توجهی را برای باغداران باقی بگذارد.

مزیت دیگر احداث باغ گیلاس بازار گسترده برای فروش این محصول است، خریداران این محصول تنها مردم عادی نبوده بلکه کارخانجات صنایع غذایی مشتریان دائمی این محصول در سطح وسیع برای تولید محصولاتی مانند مربا، کمپوت، شربت و دیگر محصولات مرتبط هستند، صادرات محصول گیلاس در ارقام با کیفیت نیز بازار گسترده و پر سود دیگری است که برای محصول گیلاس در نظر گرفته می­شود و این موارد نیز از مزیت­های احداث باغ گیلاس بر شمرده می­شود.

معرفی بهترین ارقام و نژادهای درخت گیلاس در ایران

خوب است بدانید که ارقامی هم که سابقا در ایران کاشته می­شدند و سابقه­ی کاشت نهال در ایران سبب شده آنها را بومی ایران بنامیم نیز به عنوان بهترین نژادهای نهال گیلاس نام برده می­شوند، به عنوان مثال نهال گیلاس تک دانه که سالیان سال است در ایران کاشته می­شود و یا نهال گیلاس زرد ارومیه، نهال گیلاس صورتی لواسان و یا نهال گیلاس زرد موزی ارومیه، این ارقام همگی خاستگاه ایرانی داشته و به دلیل سازگاری بالا با شرایط آب و هوایی در ایران به عنوان بهترین ارقام و نژادهای گیلاس در ایران شناخته می­شوند.

گیلاس اصلاح شده به چه معناست؟

یکی از مواردی که باغداران را در مورد احداث باغ گیلاس دچار تردید می­کند خسارت بالای آفات و بیماری­های گیاهی روی برخی از ارقام گیلاس است، در ارقام اصلاح شده افزایش مقاومت نسبت به آفات و بیماری­ها مطرح شده و ارقام اصلاح شده این حساسیت را ندارند، علاوه بر حساسیت به آفات و بیماری­ها که نیاز به اصلاح داشت، ویژگی­های دیگری مانند عمر کم درختان گیلاس، زمان شروع باردهی و همچنین کیفیت میوه­ی گیلاس نیز نیاز به اصلاح داشته که در ارقام اصلاح شده تمام این ویژگی­ها بهبود پیدا کرده و همین امر سبب شده که کاشت ارقام گیلاس اصلاح شده مقرون به صرفه­تر و اقتصادی­تر باشد.

راهنمای اینترنتی خرید انواع نهال گیلاس

انواع نهال گیلاس اعم از ارقام بومی و غیر بومی، اصلاح شده و غیر اصلاح شده و یا پیوندی و غیر پیوندی را می­توانید از وبسایت و به صورت غیر حضوری بدون نیاز به مراجعه به نهالستان انجام دهید، برای این منظور در ابتدا با کلیک بر روی گزینه­ی درخواست مشاوره با کارشناسان در این زمینه مشورت کرده و سپس نهال مورد نظر را به راحتی به تعداد مورد نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید و وجه را نیز به صورت اینترنتی پرداخت کنید، نهال را می­توانید در تاریخی که از پیش با مشورت با کارشناسان تعیین کرده­اید در شهر خود تحویل بگیرید.

دیرگل بودن نژاد گیلاس چه مزیتی دارد ؟

از بین رفتن شکوفه­های گیلاس در اثر سرمازدگی بهاره و هزینه­هایی که باغداران بابت جلوگیری از این خسارت در باغات خود هر ساله متحمل می­شوند دلیلی برای کاهش شدید سود و باردهی در این باغات خواهد بود، سرمای دیر رس بهاره معمولا در مناطق مختلف در دهه اول تا دوم فروردین و زمانی که شکوفه‌های گیلاس باز شده اند رخ می­دهد و سبب سرمازدگی بهاره می­شود حال اگر گلدهی درختان گیلاس به بعد از عبور از سرمای بهاره یعنی دهه­ی دوم تا سوم فروردین موکول شود درختان گیلاس از این خسارت به اصطلاح فرار کرده و بنابراین باغداران نیاز ندارند هر ساله هزینه­ی زیادی بابت راه اندازی بخاری، پنکه و یا مه پاشی که اثر زیادی هم ندارد پرداخت کنند.

علت قیمت ­های متفاوت نهال گیلاس در بین نهالستان­ها چیست ؟

بارها و بارها دیده­اید که قیمت یک محصول در فروشگاه­های مختلف متفاوت است، در مورد نهال نیز این موضوع صدق می­کند، در درجه­ی اول تولید کنندگان مستقیم نهال نسبت به فروشندگان با واسطه قیمت پایین­تری دارند، خرید نهال گیلاس از نهالستانی که خود آن نهال را تولید کرده است بسیار مناسب­تر خواهد بود قیمت نهال گیلاس در فروشگاه­ها و یا نهالستان­هایی که نهال را از نهالستان­های دیگر خریداری می­کنند بالاتر است.

دلیل دوم برای اختلاف قیمت نهال گیلاس به مجوزدار بودن و یا مجوزدار نبودن نهالستان بر می­گردد، نهالستان­های بدون مجوز نظارت مسئولان را نداشته و بنابراین ممکن است نهال را با قیمت بالاتر بفروشند در صورتی که قیمت نهال در نهالستان­های مجوز دار مصوب و قطعی است.

دلیل دیگر برای اختلاف قیمت بین نهالستان­های مختلف کیفیت کار نهالستان است، نهالستانی که برای تولید و فروش نهال گیلاس از تجهیزات پیشرفته استفاده کرده و سلامت نهال را پس از انجام آزمایشات معتبر تایید کرده باشد هزینه­ی تولید نهال بالاتر و قیمت بالاتری نیز خواهد داشت.

مشخصات نهال گیلاس استاندارد

نهال گیلاس استاندارد نهالی است که در سلامت کامل باشد، نهالی که دارای ریشه­ها و شاخه­های سالم و قد مناسب باشد، حجم ریشه­ی نهال در زمان کاشت اهمیت بسیار زیادی دارد و حجم ریشه­ی نهال و همینطور قد نهال تابعی از سن نهال است، سن نهال مناسب برای کاشت دو سال است، در این سن حجم ریشه و ارتفاع درخت و شاخه­های فرعی به اندازه­ای هستند که به راختی می­تواند در محل جدید مستقر شود و افزایش سن سبب کاهش گیرایی نهال در زمین اصلی می­شود.

کاشت نهال گیلاس بر اساس مناطق مختلف کشور

درست است که گیاس را برای کاشت در مناطق با آب و هوای معتدل معرفی می­کنند اما این کاملا طبیعی است که در تمام مناطق با آب و هوای معتدل شرایط دمایی در زمستان و تابستان یکسان نباشد و از همه مهمتر ارتفاع مناطق مختلف کشور از سطح دریا با هم متفاوت است، در این شرایط است که باغدران در مناطق مختلف کشور باید متناسب با اقلیم و شرایط آب و هوایی شهر خود اقدام به انتخاب رقم گیلاس کنند.

به عنوان مثال در شرایطی که ارقامی مانند نهال گیلاس صورتی لواسان قابلیت کاشت نهال گیلاس تا ارتفاع 2200 متر از سطح دریا را دارد، رقم گیلاس بینک کوهستانی­تر بوده و قابلیت کاشت در مناطق با ارتفاع 3000 متر را نیز دارد، اما نکته­ی جالب اینجا است که همین رقم بینک که قابلیت کاشت در مناطق کوهستانی با ارتفاع 3000 متر را دارد قابلیت کاشت در مناطق پست­تر تا ارتفاع 100 متر از سطح دریا را نیز دارد و در واقع گستره­ی مناطقی که می­توان این رقم را در آن کاشت بیشتر است.

شایع­ترین بیماری نهال گیلاس

آفات و بیماری­های درخت گیلاس مختلفی هستند که می­توانند به نهال گیلاس حمله کنند و باردهی این درختان را تهدید کنند اما یکی از مهم­ترین و شایع­ترین بیماری­های درخت گیلاس بیماری باکتریایی شانکر گیلاس است که سبب از دست رفتن میوه­ها به واسطه­ی حمله به میوه، کاهش قدرت باردهی به واسطه­ی حمله به برگ­ها و افزایش ضعف درختان به واسطه­ی حمله به تنه­ی درختانی که دچار زخم و آسیب در تنه­ی خود بوده و از محل این زخم­ها و آلودگی شیره­ی گیاهی از درخت خارج می­شود.

آفاتی ماند کرم سفید ریشه، مگس میوه­ی گیلاس، مگس میوه­ی مدیترانه که در سال­های اخیر خسارت زیادی به این درختان زده است و بسیاری آفات دیگر که به شاخه­ها و برگ و میوه­ی درختان گیلاس حمله می­کنند و بیماری­هایی نظیر پوسیدگی ریشه و طوقه در اثر قارچ عسلی و یا گموز طوقه و ریشه و همچنین بیماری­های فیزیولوژیک ناشی از گرما، سرما، ضعف غذایی و یا تنش آبی نیز از دیگر آفات و بیماری­ها مهم درختان گیلاس هستند.

بهترین گیلاس جهان

بهترین گیلاس جهان برای باغداران در یک کلام پرسودترین آنها است، نهال گیلاس تک دانه با 40 تن باردهی در هکتار و گیلاس بینک با 35 تن باردهی در هکتار از دسته پربار ترین و البته پر سود ترین ارقام گیلاس در دنیا هستند که در شرایط ایران نیز به راحتی پرورش داده می‌شوند.

مناسب­ترین زمان خرید نهال گیلاس

برای اینکه بدانید مناسب­ترین زمان برای خرید نهال گیلاس چه زمانی است باید در درجه­ی اول زمان مناسب برای کاشت نهال گیلاس را بدانید، زمان مناسب برای کاشت نهال گیلاس با توجه به اقلیم هر منطقه متفاوت است، به طور کلی برای کاشت نهال گلدانی کمی پیش از باز شدن شکوفه­ها از اسفند ماه تا اوایل بهار و برای کاشت نهال ریشه لخت در مناطقی که زمستان بسیار سرد و یخ بندان نداشته باشد فصل پاییز بسیار مناسب است.

در نظر داشته باشید که بهترین زمان برای خرید نهال گیلاس یک تا دو ماه قبل از تاریخ کاشت است و در این فاصله­ی یک تا دوماهه زمان کافی برای آماده کردن زمین به منظور کاشت نهال خواهد بود، بهتر است عجله­ای برای کاشت نهال و آماده سازی زمین نباشد و این کار با حوصله و صبر کافی انجام شود.

سود و درآمد هر درخت گیلاس به صورت تجاری چقدر است؟

با توجه به قیمت میوه­ی گیلاس در بازار و باردهی 30 تا 40 تن میوه در واحد هکتار برای ارقام تجاری می­توانید درآمد حاصل از هر درخت بالغ گیلاس را محاسبه کنید اما بحث درآمد با سود متفاوت است، شما باید هزینه­های جاری در سال شامل هزینه­های کود دهی، آبیاری درختان گیلاس و سم پاشی را از درآمد کسر کنید تا سود حاصل به دست آید، نکته­ی بسیار مهم در مورد ارقام تجاری و اصلاح شده این است که افزایش مقاومت به آفات و بیماری­ها با کاهش هزینه­های کنترل آفات و بیماری­ها می­تواند سبب افزیش سود هر درخت گیلاس در ارقام تجاری نسبت به ارقام بومی و قدیمی شود.

روش­های تکثیر نهال گیلاس (تفاوت گیلاس بذری و پیوندی)

در نهالستان­ها که کار تولید نهال گیلاس در ارقام تجاری صورت می­گیرد از روش تکثیر با بذر گیلاس بیشتر به منظور تکثیر پایه برای پیوند زدن ارقام تجاری استفاده می­شود، فروش نهال گیلاس بذری به ندرت صورت گرفته و این ارقام معمولا ارقام بومی و مقاوم محلی مانند گیلاس تلخ و یا مازارد هستند، این ارقام به صورت بذری تکثیر می­شوند و سپس ارقامی مانند گیلاس تک دانه را به صورت اصولی بر آنها پیوند می­زنند.

بنابراین روش تکثیر پیوندی در مرحله­ی دوم و برای تولید ارقام تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، نهالستان­هایی که از روش تکثیر پیوندی استفاده می­کنند باید اطمینان کامل از سلامت نهال پایه و همینطور پیوندک داشته باشند چرا که بیماری­های ویروسی مانند ویروس کتابی شدن شاخه­های گیلاس از طریق پیوندک منتقل می­شود و آفات و بیماری­های خاکزاد نیز از طریق خاک نهال پایه می­تواند به باغ شما منتقل شود.

قیمت نهال گیلاس بر چه اساس تعیین می­شود ؟

قیمت نهال گیلاس بر اساس رقم گیلاس تعیین می­شود، این که یک رقم گیلاس تا چه حد در بازار و در بین مردم محبوبیت داشته باشد، محبوبیت در بین مردم به اندازه­ی میوه، شکل و رنگ میوه و همینطور طعم میوه بر می­گردد و محبوبیت در بین باغداران به میزان باردهی در هکتار بر خواهد گشت.

پس از این مورد فاکتور روش تکثیر و اقداماتی که برای تکثیر نهال استفاده می­شود می­تواند در تعیین قیمت نهال موثر باشد، به عنوان مثال روش تکثیر پیوند از روش تکثیر بذری گران­تر خواهد بود.

نهال گیلاس دیربازده کدام­اند ؟

ارقام دیر بازده گیلاس ارقامی هستند که باغدار پس از کاشت نهل باید 5 تا 6 سال منتظر شروع باردهی آن باشد، دیر بازده بودن در سود دهی باغ گیلاس تاثیر منفی می­گذارد، به عنوان مثال شروع باردهی نهال گیلاس آمبرانس در سال پنجم پس از کاشت نهال روی می‌دهد و این رقم به عنوان یک رقم دیر بازده شناخته می­شود.

نهال گیلاس زودبازده کدام­اند؟

اغلب ارقام تجاری گیلاس زود بازده اند به این معنا که حداکثر تا سال دوم پس از کاشت نهال گیلاس باردهی خود را آغاز می کنندف ارقامی مانند نهال گیلاس تک دانف نهال گیلاس هارت، نهال گیلاس بارتلت و سایر ارقام تجاری گیلاس همگی زود بازده هستند.

اصول کاشت نهال گیلاس

برای کاشت نهال گیلاس بهتر است خاک ورزی را در زمین انجام دهید و بعد از انجام آزمایش از خاک اصلاحات لازم را انجام دهید، در زمین چاله­های به فاصله­ی چهارمتر و با عمق متناسب با حجم ریشه­ی نهال حفر کنید، مکانی آفتابگیر و به دور از سایه­ی سایر درختان و یا دیوار را برای کاشت نهال گیلاس در حیاط منزل انتخاب کنید، شاخه­های نهال را در زمان کاشت هرس کرده ( هرس گیلاس )و نهال را به گونه­ای درون چاله قرار دهید تا محل پیوند بالا تر از سطح خاک و به دور از تماس با خاک و یا آب قرار داشته باشد.

برخی از ارقام گیلاس نیاز به کاشت گرده افشان برای باردهی بهتر و بیشتر نیاز دارند بنابراین در زمان کاشت نهال گیلاس در باغ، کاشت گرده افشان را نیز در برنامه قرار دهید.

نکات داشت و نگهداری نهال گیلاس

نهال گیلاس را به سرعت پس از کاشت آبیاری کرده و برنامه­ی آبیاری را به صورت مداوم و منظم ادامه دهید، با رشد درختان و پس از شروع باردهی کود دهی گیلاس منظم برای افزایش باردهی و سلامت درختان بر اساس نتیجه­ی آزمایش خاک و برگ تدوین کنید.

برای جلوگیری از خسارت آفات و بیماری­های مهم درخت گیلاس از قبیل شانکر تنه­ی درخت گیلاس، درختان را به صورت مرتب پایش کرده و در صورت بروز علائم و مشکوک شدن به درختان حتما آزمایشات لازم را انجام دهید، هرس مرتب و اصولی نیز می­تواند به افزایش باردهی و سلامت درختان گیلاس کمک کند.

نکات خرید نهال گیلاس

در زمان خرید نهال گیلاس معیارهایی را که در ذهن خود دارید به مشاوران فروش ارائه کنید، در صورتی که انتظار شما از باغ گیلاس خود باردهی بالا است و یا یک درخت گیلاس فوق العاده خاص برای کاشت در حیاط منزل و ویلای خود نیاز دارید باید این موضوع را به درستی با کارشناسان مطرح کنید، شرایط آب و هوایی گیلاس منطقه­ی خود را به ایشان گزارش کرده و رقم مناسب و از هه مهم­تر زمان مناسب برای کاشت نهال را تعیین کنید، در زمان خرید نهال از کارشناسان بخواهید تا ضمانت نامه، شناسنامه و گواهی سلامت نهال را به شما ارائه کنند تا خرید خود را با خیال راحت انجام دهید، برای اینکه از قیمت نهال آسوده خاطر باشید نیز باید از نهالستان مجوز دار خرید کنید تا دیگر نیازی به مقایسه­ی قیمت نهال در نهالستان­های مختلف نداشته باشید.